background

Blijven zonnepanelen rendabel?

Wel of niet investeren in zonnepanelen?

Ondanks dat meer dan 85% van de Nederlandse huizenbezitters tegen de afschaffing van de salderingsregeling is (bron), heeft het er alle schijn van dat deze financieel aantrekkelijke regeling gaat verdwijnen. De regeling werd in 2014 in het leven geroepen om huishoudens te prikkelen zonnepanelen aan te schaffen.

De voornemens van ons nieuwe kabinet om de salderingsregeling per 2027 stop te zetten in combinatie met het feit dat energieleveranciers kosten voor terugleveren gaan rekenen, hebben direct invloed op de investering in zonnepanelen.

Wat betekent dit voor mijn terugverdientijd? En blijven zonnepanelen rendabel?
Hesi legt het van A tot Z uit en laat zien dat zonnepanelen nog steeds interessant kunnen zijn.

Afschaffing salderingsregeling in 2027

Er staat nogal wat te gebeuren rondom de salderingsregeling voor zonnepanelen. Niet alleen vanwege wijzigingen in onze coalitie maar ook vanwege wijzigingen rondom terugleverkosten van energieleveranciers.

Wat is de salderingsregeling?

De salderingsregeling maakt het voor huishoudens met zonnepanelen mogelijk om stroomverbruik en teruggeleverde energie tegen elkaar weg te strepen tegen hetzelfde tarief.

Dat werkt als volgt:

Voorbeeld 1: uw jaarverbruik is lager dan de opbrengst van de zonnepanelen

 • Met uw zonnepanelen wekt u 3.800 kWh per jaar op.
 • Uw jaarverbruik is 2.500 kWh, waarvan u 1.500 kWh direct verbruikt met uw eigen zonnestroom.
 • Uit het net heeft u dus 1.000 kWh afgenomen en 2.300 kWh teruggeleverd.
 • De teruglevering van 2.300 kWh mag u ‘salderen’, dus verrekenen met de stroom die u uit het net heeft afgenomen.
 • Op de eindafrekening krijgt u een terugleververgoeding voor 1.300 kWh.

Voorbeeld 2: uw jaarverbruik is hoger dan de opbrengst van de zonnepanelen

 • Met uw zonnepanelen wekt u 3.800 kWh per jaar op.
 • Uw jaarverbruik is 4.300 kWh, waarvan u 2.600 kWh direct verbruikt met uw eigen zonnestroom.
 • Uit het net heeft u dus 1.700 kWh afgenomen en 1.200 kWh teruggeleverd.
 • De teruglevering van 1.200 kilowattuur mag u ‘salderen’, dus verrekenen met de stroom die u uit het net heeft afgenomen.
 • Op de eindafrekening moet u nog betalen voor 500 kWh.

Daarnaast wordt er alleen energiebelasting berekend over het netto aantal kWh dat u verbruikt, dus wanneer u meer verbruikt dan dat u teruglevert.

terugleveren stroom meter

Wat gaat er veranderen?

In de budgettaire bijlage van de nieuwe coalitie (PVV, NSC, VVD en BBB) staat dat de salderingsregeling per 1 januari 2027 in één keer verdwijnt. Daarnaast hebben veel energieleveranciers de afgelopen tijd terugleverkosten geïntroduceerd. Dit zijn kosten die u moet betalen op het moment dat u energie aan uw leverancier levert.

Dit alles betekent dat er op een andere manier naar de energiestromen tussen leveranciers en huishoudens met zonnepanelen moet worden gekeken om de investering goed in te kunnen schatten.  Zo zijn er verschillende hulpmiddelen om de energiestromen te herinrichten zodat u nog steeds geniet van rendabele zonnepanelen.

De opbrengst van zonnepanelen zonder saldering

Waar de focus van zonnepanelen voorheen lag op het zoveel mogelijk opwekken van energie, zal hier een verschuiving plaatsvinden naar het gebruik van eigen stroom. Een huishouden met zonnepanelen kan energie als volgt verdelen:

 • Opgewekte energie uit zonnepanelen
 • Direct gebruikte energie uit zonnepanelen
 • Verbruikte energie van het energienet (van de leverancier)

Wanneer de salderingsregeling van kracht is, heeft u er baat bij om veel energie op te wekken met zonnepanelen. Alles wat u te veel opwekt en niet gebruikt, kunt u salderen. Salderen geeft voordeel op uw energierekening.

Wanneer de salderingsregeling niet van kracht is, wilt u zo veel mogelijk opgewekte energie direct zelf gebruiken. Hoe meer u namelijk zelf gebruikt, hoe minder energie u van het energienet nodig heeft. Om dat zo goed mogelijk te doen, kunt u een aantal stappen ondernemen.

Batterij

57% van de consumenten geeft aan een thuisbatterij aan te willen schaffen na het stopzetten van de salderingsregeling (bron). En dat is niet voor niks, op het moment dat u namelijk meer opwekt dan direct verbruikt kunt u voor 1 januari 2027 vaak automatisch terugleveren om later te salderen op uw eind- of jaarnota.

Wanneer salderen niet meer mogelijk is, is het interessant om zelf opgewekte energie thuis op te slaan. Heeft u op een later moment energie nodig, kunt u eerst putten uit uw eigen thuisbatterij voordat u afhankelijk bent van het energienet.

SMA Home Storage Solution

SMA Sunny Home Manager

Nog een manier om het opwekken van energie aan te passen op eigen consumptie is met de SMA Sunny Home Manager. Slimme apparaten als de Sunny Home Manager zorgen ervoor dat apparaten in huis, zoals een wasmachine, worden ingeschakeld op het moment dat u zelf stroom produceert. Daarnaast kan de Sunny Home Manager zo worden ingesteld dat de teruglevering van zonnestroom wordt uitgeschakeld wanneer de zonnepanelen beginnen terug te leveren, terwijl de woning nog steeds gebruik kan maken van de opgewekte zonnestroom. Dit kan zo worden gereguleerd zodat u geen terugleverkosten hoeft te betalen.

Een goedkopere aanschaf

Waar de prijs voor zonnepanelen in 2009 nog gemiddeld € 3,60 per Wattpiek (het vermogen van zonnepanelen) was, ligt deze in 2024 tussen de € 0,80 tot € 1,80 (bron). De aanschaf van zonnepanelen is door de jaren heen dus goedkoper geworden.

Besparen op stijgende energieprijzen

De keuze voor zonnepanelen maakt een huishouden minder afhankelijk van het energienet van een leverancier. Hoe meer eigen stroom kan worden opgewekt en kan worden gebruikt, hoe minder kosten naar de leverancier gaan. De huidige stroomprijs per kWh is nog altijd bijna 2 keer zo duur als 5 jaar geleden.

Terugleververgoeding

Teruggeleverde stroom mag u vanaf 1 januari 2027 dus niet meer salderen. Hierdoor kunt u teruggeleverde stroom dus niet afstrepen tegen dezelfde prijs per kWh als dat u betaalt als u energie van het energienet haalt. Voor energie die u zelf opwekt maar niet gebruikt, ontvangt u alsnog een terugleververgoeding. Deze zal echter niet zo hoog zijn als bij de salderingsregeling.

Conclusie: investeren in zonnepanelen?

Wat u exact kunt gaan besparen zonder salderingsregeling, is afhankelijk van de situatie van uw woning. Zelf opgewekte energie die u terug wilt leveren wordt minder waard. Dat betekent echter niet dat zonnepanelen niet interessant meer zijn. Alle energie die u zelf kunt opwekken en kunt gebruiken, hoeft u namelijk niet meer van het energienet te halen.

Het is wel verstandig om na te denken over hoe u zelf opgewekte stroom wilt gaan gebruiken. Door de ontwikkelingen wordt zelfgebruik een stuk belangrijker. De dalende aanschafprijs van zonnepanelen, stijgende energieprijzen en slimme oplossingen als een thuisbatterij en Sunny Home Manager maken zonnepanelen een uitstekende, duurzame keuze die jaarlijks geld kan besparen.