Slimme meter; doen of niet? - Hesi Limburg
 background

Slimme meter; doen of niet?

Ben ik verplicht om mijn analoge meter te laten vervangen door een slimme meter?

In het kader van de groeiende vraag naar elektriciteit en verduurzaming van het energienetwerk, zijn er in Europa afspraken gemaakt over het vervangen van analoge stroom- en gasmeters door slimme meters, die digitaal kunnen communiceren met andere apparaten.

Het vervangen van analoge meters door slimme meters is een onderdeel van de afbouw van de salderingsregeling en in Nederland streefde men ernaar om eind 2020 zo’n 80% van de analoge meters te hebben vervangen door slimme meters. Het is dus goed mogelijk dat u ook binnenkort een verzoek krijgt om uw analoge meter te laten vervangen door een slimme meter.

Dubbeltarief vanaf 1 juli 2021 alleen mogelijk met een slimme meter

Per 1 juli stopten netbeheerders met het uitzenden van het signaal dat het mogelijk maakt voor analoge meters om tussen dag- en nachttarief (ook wel normaal- en daltarief genoemd) te schakelen. Vanwege de steeds verdere digitalisering van het energienet en omdat er steeds betere manieren komen om te schakelen tussen verschillende tarieven (zoals de slimme meter), is besloten om dit oude systeem af te schaffen. Dit houdt in dat traditionele analoge en niet-slimme digitale meters na 1 juli 2021 niet meer kunnen maken schakelen tussen dag- en nachttarieven.

Wilt u na 1 juli 2021 toch gebruik blijven maken van het normaal- en daltarief? Dan heeft u bij alle energiebeheerders voortaan een slimme meter nodig, die zelfstandig tussen dag- en nachttarief kan schakelen.

Wat is een slimme meter precies?

Een slimme meter is een digitale meter die digitaal kan communiceren met andere apparaten of netwerken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat uw meterstanden op afstand uitgelezen kunnen worden en u dus nooit meer zelf de standen hoeft door te geven aan uw energieleverancier. Een slimme meter maakt het mogelijk om meer inzicht te krijgen in uw gemiddelde energieverbruik en kan helpen om energie te besparen. Een slimme meter heeft ook als voordeel dat storingen sneller en goedkoper gesignaleerd en opgespoord kunnen worden. De netbeheerder krijgt automatisch de foutmelding binnen en is niet meer afhankelijk van telefonische meldingen. Ook met het oog op de energie van de toekomst, zoals nieuwe technieken voor wind- en zonne-energie, is de slimme meter zijn tijd alvast een stap vooruit.

Wat kost een slimme meter en kan ik deze kosteloos laten vervangen?

Het is het streven van Nederland dat in 2022 het overgrote deel van de huishoudens een slimme meter hebben. Inmiddels hebben ruim driekwart van de Nederlandse huishoudens een slimme meter. Goed op weg dus!

Omdat de overheid en netbeheerders willen dat iedereen in Nederland een slimme meter krijgt, worden analoge meters voorlopig nog gratis vervangen. Als u nog geen verzoek van uw netbeheerder heeft gekregen om uw analoge meter te laten vervangen, dan zal dit in de nabije toekomst zeker gaan gebeuren. In verband met het stoppen van de dag- en nachttarieven voor analoge en niet-slimme digitale meters per 1 juli 2021, moet u zeker vóór 1 juli een bericht van uw netbeheerder hebben ontvangen voor het vervangen van uw meter.

slimme meter

Plaatsing met voorrang

Uw netbeheerder bepaalt wanneer u aan de beurt bent voor vervanging van uw meter. Het plaatsen van een slimme meter komt dan volledig voor rekening van uw netbeheerder.

Wilt u eerder een slimme meter? Dan kunt u zelf een aanvraag doen bij uw netbeheerder voor de vervanging van uw meter. In dit geval kan uw netbeheerder echter wél kosten in rekening brengen. Wij adviseren dus om op het bericht van uw netbeheerder te wachten. Hiermee bespaart u de installatiekosten voor het installeren van de slimme meter (+/- € 70,-). Bij het installeren van zonnepanelen, in nieuwbouwwoningen of bij grootschalige renovaties is de plaatsing met voorrang van een slimme meter wél kosteloos.

Gaat u nieuwe zonnepanelen plaatsen?

Geef dit dan tijdig door aan uw netbeheerder, zodat u ook uw slimme meter op tijd kunt laten installeren. Houdt hierbij rekening met een wachttijd van ongeveer drie maanden.

Slimme meter, privacy & beveiliging: hoe zit het nou precies?

Netbeheerders mogen de slimme meters niet op elk willekeurig moment uitlezen. Ook mogen zij de gegevens niet zomaar overal voor gebruiken. Alleen uw totale energieverbruik zal gemeten worden. U hoeft dus niet bang te zijn dat iemand u via uw slimme meter in de gaten gaat houden of uw leefstijl kan aflezen. Uw meetgegevens mogen alleen gebruikt worden voor:

  • De jaarrekening (1 x per jaar)
  • Uw periodieke energieoverzichten (6 x per jaar)
  • Uw eindafrekening in het geval van verhuizing of wanneer u overstapt naar een andere energieleverancier
  • Noodzakelijk beheer aan het energienet

Wist u dat het trouwens ook mogelijk is om een slimme meter te laten plaatsen, maar dat u geen toestemming hoeft te geven voor het digitaal uitlezen van uw meter? U geeft in dit geval dan zelf uw meterstanden door, net als bij de analoge meter.

Slimme meter, doen of niet?

Gezien alle voordelen van een slimme meter, plus het feit dat alle technieken in de toekomst gericht zullen zijn op het gebruik van een slimme meter, adviseren wij om de overstap te maken naar de slimme meter wanneer dit door uw netbeheerder aangeboden wordt.

Ook gezien het feit dat de vervanging door uw netbeheerder nu nog kosteloos is, maakt de overstap naar de slimme meter aantrekkelijk. Wanneer u het verzoek van uw netbeheerder weigert, kan het voorkomen dat u op een later moment kosten moet maken voor het vervangen van uw analoge meter voor een nieuwe digitale of slimme meter.