background

Hoeveel geluid maakt een warmtepomp

december 2023

Hoeveel geluid maakt een warmtepomp?

Hesi legt uit!

Heeft u interesse in het aanschaffen van een warmtepomp, maar maakt u zich wat zorgen over het geluid dat de warmtepomp maakt? In dit blog artikel leggen we u meer uit over waar het geluid van de warmtepomp vandaan komt, hoeveel geluid een goed geïnstalleerde warmtepomp maximaal maakt en waar u op moet letten bij de installatie om geluidsoverlast te voorkomen.

Wat veroorzaakt het geluid van de warmtepomp eigenlijk?

Bij warmtepompen zijn het vooral de buitenunits die geluid produceren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een lucht/water warmtepomp. Het geluid wordt veroorzaakt door de bewegende onderdelen van de buitenunit: de ventilator en de compressor. De ventilator zuigt de buitenlucht aan, waar vervolgens warmte uit onttrokken wordt. De compressor verwarmt vervolgens deze verder tot een bruikbare temperatuur. Deze beide onderdelen draaien op verschillende toerentallen en produceren daarom verschillende geluidsniveaus. De hoeveelheid geluid is afhankelijk van de mate van gebruik, dus vooral op koudere dagen, wanneer de warmtepomp de woning meer moet verwarmen, zal het geluidsniveau hoger zijn.

Wat zijn de geluidseisen van een warmtepomp?

In april 2021 zijn de eisen aan het maximale geluid van warmtepompen en airco’s met buitenunit bijgesteld en opgenomen in het gewijzigde Bouwbesluit. Deze eisen gelden voor zowel nieuwbouw als bestaande woningen. De hoeveelheid geluid die een buitenunit van de warmtepomp maakt, mag overdag niet meer dan 45 dB zijn en tussen 19:00 en 07:00 uur niet meer dan 40 dB. Deze waarden worden gemeten op de erfgrens met de buren en gelden voor het geluid dat de buitenunit maakt wanneer de warmtepomp op vol vermogen draait. Met deze aangepaste geluidsnorm wil de overheid buren beter beschermen tegen mogelijke geluidsoverlast van warmtepompen en de verdere ontwikkeling van nog stillere warmtepompen aanjagen.

Het verschil tussen geluidsvermogen en geluidsdruk

Bij het meten van het geluid van een warmtepomp wordt onderscheid gemaakt tussen het geluidsvermogen en de geluidsdruk. Met het geluidsvermogen (Lw) wordt de hoeveelheid geluid die de warmtepomp produceert bedoeld, zonder rekening te houden met afstand en andere omgevingsfactoren. De geluidsdruk (Lp) is de hoeveelheid geluid, gemeten vanaf een bepaalde afstand. De geluidsdruk is afhankelijk van de afstand tot de bron van het geluid, geluid reflecterende of isolerende oppervlakken in de omgeving en de windrichting. Voor het uiteindelijke meten van het geluidsniveau van een warmtepomp wordt dus de geluidsdruk gemeten, zoals vastgelegd in het Bouwbesluit.

Hoe kan het geluid van een warmtepomp nog verder verminderd worden?

Bent u van mening dat uw warmtepomp toch nog te veel geluid produceert, ondanks dat deze wel voldoet aan de geluidseisen? Dan zijn er een aantal stappen die u kunt ondernemen om het geluid van uw warmtepomp nog verder terug te dringen:

– Investeren in een extra stille buitenunit.
– Staat uw warmtepomp wel op de meest geschikte plaats? De plaats van de warmtepomp heeft heel veel invloed op de geluidsdruk die uw buren kunnen ondervinden. Let erop dat de warmtepomp zo min mogelijk bij geluid reflecterende oppervlakken staat, zodat het geluid zo min mogelijk wordt versterkt of weerkaatst.
– Is de uitblaasrichting van uw buitenunit wel ideaal? Zorg ervoor dat de uitblaasrichting zo min mogelijk richting uw buren blaast.
– Is uw buitenunit goed geïnstalleerd op een geluidsisolerende ondergrond? Met een geluidsisolerende ondergrond worden verdere trillingen zoveel mogelijk gedempt. Dit geldt voor zowel binnen- als buitenunits.
– Heeft u wel eens aan een geluidskap voor uw buitenunit gedacht? Het is mogelijk om een geluidskap rondom uw buitenunit te plaatsen. Hiermee is de geluidsdruk van de buitenunit tot wel 10dB te verlagen, zonder dat dit ten koste gaat van de prestatie van de warmtepomp.

Zoals u ziet aan bovenstaande maatregelen is het belangrijk om u bij de planning van een warmtepompinstallatie goed te laten informeren over de beste plaats voor uw warmtepomp en buitenunit om rekening te houden met uw buren én de regelgeving. Wilt u meer weten over de installatie en voordelen van een warmtepompinstallatie? Neem dan contact met ons op!