Duurzaam Thuis
 background

Duurzaam Thuis

juni 2022

Uw woning verduurzamen m.b.v. een lening of subsidie?

Hesi maakt u wegwijs.

Het verduurzamen van woningen is één van de belangrijkste investeringen in onze toekomst. Daarom heeft de Rijksoverheid een aantal verschillende initiatieven in het leven geroepen om mensen door middel van leningen te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning. Eén van deze initiatieven is Duurzaam Thuis. Deze stimuleringsregeling loopt via uw provincie en helpt u met het verduurzamen en toekomstbestendig maken van uw woning. Hesi neemt u in dit blog artikel mee in de voorwaarden en mogelijkheden.

Kom ik in aanmerking voor een Duurzaam Thuis lening?

Om voor leningen vanuit de stimuleringsregeling Duurzaam Thuis in aanmerking te komen moet u:

 • Woningeigenaar zijn van een bestaande woning
 • Huurder zijn van een bestaande woning

Woningeigenaren van bestaande woningen kunnen via Duurzaam Thuis in aanmerking komen voor een stimuleringsregeling en/of verzilveringsregeling. Wanneer u huurder bent, kunt u in aanmerking komen voor een onderhandse stimuleringsregeling, ook wel consumptieve lening genoemd.

Waar kunnen Duurzaam Thuis leningen voor worden gebruikt?

Vanuit Duurzaam Thuis is het mogelijk om leningen aan te vragen bij de Provincie Limburg voor het verduurzamen van uw woning. Dit kunnen meerdere zaken betekenen, zoals bijvoorbeeld het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van uw woning, of het vergroten van de levensloopbestendigheid van de woning. Voor beide doeleinden zijn leningen aan te vragen. De lening bedraagt voor woningeigenaren minimaal € 2500,- en maximaal € 35.000,- en voor huurders van € 2500,- tot € 25.000,-.

Er zijn in totaal drie verschillende soorten Stimuleringsleningen beschikbaar:

 1. Onderhandse Stimuleringsregeling (voor woningeigenaren en huurders)
  Voor deze lening kunt u in aanmerking komen als het te lenen bedrag maximaal € 25.000,- is en u en/of uw partner jonger zijn dan 75 jaar. Particuliere woningeigenaren en huurders die de eenmalige investeringskosten in de productie-installatie binnen een postcoderoos willen financieren komen in aanmerking voor een onderhandse Stimuleringsregeling. Het rentetarief voor deze lening is 2% of 1,5% indien u (voor minimaal € 1250,-) levensloopbestendigheidsmaatregelen of isolerende maatregelen uitvoert.
 1. Hypothecaire Stimuleringsregeling (uitsluitend voor woningeigenaren)
  Hiervoor komt u in aanmerking als het te lenen bedrag meer dan € 25.000,- is (met een maximum van € 35.000,-) en/of u of uw partner 76 jaar of ouder is. Het rentetarief voor deze lening is 1,1% of 0,6% indien u (voor minimaal € 1250,-) levensloopbestendigheidsmaatregelen of isolerende maatregelen uitvoert. Bij het afsluiten van een hypothecaire lening betaalt u eenmalig € 850,- afsluitkosten aan SVn en de notariskosten voor het opstellen van een hypotheekakte.
 1. Verzilverlening
  Voor deze lening komt u in aanmerking als u particulier woningeigenaar bent en minimaal de leeftijd van 10 jaar vóór de wettelijke AOW-leeftijd heeft bereikt en u zelf de woning bewoont. Indien u een partner heeft, moet de verzilverlening gezamenlijk worden afgesloten. De partner moet dan ook voldoen aan de voorwaarden van de Verzilverlening. Het rentetarief van de Verzilverlening is 1,7%. Bij het afsluiten van een Verzilverlening betaalt u eenmalig € 475,- afsluitkosten aan SVn en de notariskosten voor het opstellen van de hypotheekakte.

Wat zijn de voorwaarden?

Voorwaarden om een van bovenstaande leningen te kunnen krijgen zijn o.a.:

 • Een particuliere woningeigenaar/huurder kan voor maximaal vijf leningen in aanmerking komen.
 • De werkzaamheden voor het (laten) uitvoeren van de stimuleringsmaatregelen mogen niet gestart zijn alvorens de aanvraag voor de lening is ontvangen door de Provincie Limburg. Tevens mogen de materialen nog niet zijn aangeschaft alvorens de aanvraag voor de lening is ontvangen door de Provincie Limburg. In geval van een postcoderoosproject mogen de eenmalige investeringskosten in de productie-installatie(s) reeds gemaakt zijn alvorens de aanvraag voor de lening is ontvangen door de Provincie Limburg. De kosten dienen dan wel ná inwerkingtreding van de Verordening te zijn gemaakt.
 • De stimuleringsmaatregelen dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 8 van de Verordening leningen Duurzaam Thuis en de aanvraag en/of aanvrager dient te voldoen aan de specifieke kenmerken voor de betreffende lening zoals gesteld in artikel 11 en/of 12 van de Verordening leningen Duurzaam Thuis.

Wilt u meer weten over de voorwaarden? Ga voor een volledig overzicht van voorwaarden naar de website van Verordening Leningen Duurzaam Thuis https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR637869/2

Hoe kan ik een Duurzaam Thuis Stimuleringsregeling aanvragen?

Op de website van Provincie Limburg kunt u online het aanvraagformulier invullen: https://www.limburg.nl/@1665/duurzaam-thuis/

De Provincie Limburg verwerkt vervolgens uw aanvraag op volgorde van binnenkomst. Wanneer uw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, kent de Provincie Limburg uw lening voorlopig toe. Let op: de lening is dan nog niet definitief! Wanneer uw aanvraag is goedgekeurd, moet uw aanvraag vervolgens ingediend en goedgekeurd worden door Simuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Bij goedkeuring ontvangt u vervolgens van SVn bericht en kunt u een offerte ontvangen voor de lening. Deze offerte moet u dan binnen drie weken ondertekenen en terugsturen naar SVn. Daarna wordt uw leenbedrag beschikbaar gemaakt via een bouwdepot, waarmee u direct aan de slag kunt.

U wilt verduurzamen en heeft interesse in een lening van Duurzaam Thuis? Bezoek dan de website van Duurzaam Thuis voor meer informatie: https://www.duurzaamthuislimburg.nl/